Giá cao su thế giới ngày 12/6/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 12/6/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 12/6

Chủng loại

Bán ra

Ngày 12/6

Ngày 11/6

SMR CV, cent/kg

232.95

233.65

SMR L, cent/kg

228.05

228.80

Latex (Iso 2004), sen/kg

501.00

503.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2019 tại Tocom và tháng 6/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 12/6

 

Ngày 12/6

Ngày 11/6

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

232.0

230.0

2.0

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11865

12200

-335

Tin tham khảo