Giá cao su thế giới ngày 12/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 12/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 12/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 12/06

Ngày 11/06

SMR CV, cent/kg

182.90

183.25

SMR L, cent/kg

168.00

168.05

Latex (Iso 2004), sen/kg

442.00

439.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 12/06

 

Ngày 12/06

Ngày 11/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

172.4

171.2

1.2

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11010

10975

35

Tin tham khảo