Giá cao su thế giới ngày 12/2/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 12/2/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 12/2

Chủng loại

Bán ra

Ngày 12/2

Ngày 11/2

SMR CV, cent/kg

194.25

190.90

SMR L, cent/kg

189.30

185.90

Latex (Iso 2004), sen/kg

396.00

387.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2019 tại Tocom và tháng 3/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 12/2

 

Ngày 12/2

Ngày 11/2

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

184.7

-

-

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11380

11345

35

Tin tham khảo