Giá cao su thế giới ngày 12/10/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 12/10/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 12/10

Chủng loại

Bán ra

Ngày 12/10

Ngày 11/10

SMR CV, cent/kg

171.75

171.80

SMR L, cent/kg

161.35

161.40

Latex (Iso 2004), sen/kg

402.50

403.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2018 tại Tocom và tháng 10/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 12/10

 

Ngày 12/10

Ngày 11/10

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

153.7

153.6

0.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10880

10880

0

Tin tham khảo