Giá cao su thế giới ngày 11/9/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 11/9/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 11/9

Chủng loại

Bán ra

Ngày 11/9

Ngày 10/9

SMR CV, cent/kg

183.35

183.65

SMR L, cent/kg

180.95

181.20

Latex (Iso 2004), sen/kg

440.50

441.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 tại Tocom và tháng 9/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 11/9

 

Ngày 11/9

Ngày 10/9

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

164.8

166.4

-1.6

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11010

11030

-20

Tin tham khảo