Giá cao su thế giới ngày 11/7/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 11/7/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 11/7

Chủng loại

Bán ra

Ngày 11/7

Ngày 10/7

SMR CV, cent/kg

199.50

199.30

SMR L, cent/kg

197.05

196.85

Latex (Iso 2004), sen/kg

475.00

476.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 tại Tocom và tháng 7/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 11/7

 

Ngày 11/7

Ngày 10/7

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

230.0

230.4

-0.4

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10600

10330

270

Tin tham khảo