Giá cao su thế giới ngày 11/6/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 11/6/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 11/6

Chủng loại

Bán ra

Ngày 11/6

Ngày 10/6

SMR CV, cent/kg

233.65

234.10

SMR L, cent/kg

228.80

229.25

Latex (Iso 2004), sen/kg

503.50

503.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2019 tại Tocom và tháng 6/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 11/6

 

Ngày 11/6

Ngày 10/6

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

230.0

227.4

2.6

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

12200

12060

140

Tin tham khảo