Giá cao su thế giới ngày 11/6/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 11/6/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 11/06

Chủng loại

Bán ra

Ngày 11/06

Ngày 08/06

SMR CV, cent/kg

183.25

183.40

SMR L, cent/kg

168.05

167.95

Latex (Iso 2004), sen/kg

439.00

443.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2018 tại Tocom và tháng 6/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 11/06

 

Ngày 11/06

Ngày 08/06

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

171.2

171.6

-0.4

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10975

11265

-290

Tin tham khảo