Giá cao su thế giới ngày 11/1/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 11/1/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 11/1

Chủng loại

Bán ra

Ngày 11/1

Ngày 10/1

SMR CV, cent/kg

194.40

194.05

SMR L, cent/kg

189.45

189.10

Latex (Iso 2004), sen/kg

399.00

398.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 tại Tocom và tháng 1/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 11/1

 

Ngày 11/1

Ngày 10/1

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

187.8

183.3

4.5

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11350

11375

-25

Tin tham khảo