Giá cao su thế giới ngày 10/9/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 10/9/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 10/9

Chủng loại

Bán ra

Ngày 10/9

Ngày 9/9

SMR CV, cent/kg

183.65

-

SMR L, cent/kg

181.20

-

Latex (Iso 2004), sen/kg

441.00

-

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 tại Tocom và tháng 9/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 10/9

 

Ngày 10/9

Ngày 9/9

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

166.4

166.0

0.4

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11030

11110

-80

Tin tham khảo