Giá cao su thế giới ngày 10/8/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 10/8/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 10/8

Chủng loại

Bán ra

Ngày 10/8

Ngày 9/8

SMR CV, cent/kg

177.95

177.60

SMR L, cent/kg

167.75

167.60

Latex (Iso 2004), sen/kg

409.00

407.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2018 tại Tocom và tháng 8/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 10/8

 

Ngày 10/8

Ngày 9/8

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

163.3

165.0

-1.7

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10300

10300

0

Tin tham khảo