Giá cao su thế giới ngày 10/6/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 10/6/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 10/6

Chủng loại

Bán ra

Ngày 10/6

Ngày 7/6

SMR CV, cent/kg

234.10

234.00

SMR L, cent/kg

229.25

229.15

Latex (Iso 2004), sen/kg

503.00

503.50

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2019 tại Tocom và tháng 6/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 10/6

 

Ngày 10/6

Ngày 7/6

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

227.4

226.0

1.4

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

12060

11785

275

Tin tham khảo