Giá cao su thế giới ngày 10/1/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 10/1/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 10/1

Chủng loại

Bán ra

Ngày 10/1

Ngày 9/1

SMR CV, cent/kg

194.05

194.75

SMR L, cent/kg

189.10

189.80

Latex (Iso 2004), sen/kg

398.50

401.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 tại Tocom và tháng 1/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 10/1

 

Ngày 10/1

Ngày 9/1

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

183.3

186.9

-3.6

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

11375

11540

-165

Tin tham khảo