Giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên sáng 28/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên sáng 28/3

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/3                  

Ngày 27/3

Thay đổi

SVR 3L       

47600

48700

-1100

SVR 20

44000

45100

-1100

SVR 10

44200

45300

-1100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/3                  

Ngày 27/3

Thay đổi

SVR 5

47200

48300

-1100

SVR L

47800

48900

-1100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/3                  

Ngày 27/3

Thay đổi

RSS1

48200          

49500          

-1300

RSS3

47500

48800

-1300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo