Giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/7

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/7

Ngày 9/7

Thay đổi

SVR 3L       

31100

31100

0

SVR 20

29900

29900

0

SVR 10

30200

30200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 10/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/7

Ngày 9/7

Thay đổi

SVR 5

30600

30600

0

SVR L

31400

31400

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 10/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/7

Ngày 9/7

Thay đổi

RSS1

32000          

32000          

0

RSS3

31300

31300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo