Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 31/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 31/3

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/3                  

Ngày 30/3

Thay đổi

SVR 3L       

48200

48200

0

SVR 20

44600

44600

0

SVR 10

44800

44800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 31/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/3                  

Ngày 30/3

Thay đổi

SVR 5

47800

47800

0

SVR L

48400

48400

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 31/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/3                  

Ngày 30/3

Thay đổi

RSS1

48700          

49400          

-700

RSS3

48000

48700

-700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo