Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 30/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 30/3

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/3                  

Ngày 29/3

Thay đổi

SVR 3L       

48200

47800

400

SVR 20

44600

44200

400

SVR 10

44800

44400

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 30/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/3                  

Ngày 29/3

Thay đổi

SVR 5

47800

47400

400

SVR L

48400

48000

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 30/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/3                  

Ngày 29/3

Thay đổi

RSS1

49400          

48400          

1000

RSS3

48700

47700

1000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo