Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 29/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 29/3

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 29/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/3                  

Ngày 28/3

Thay đổi

SVR 3L       

47800

47600

200

SVR 20

44200

44000

200

SVR 10

44400

44200

200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 29/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/3                  

Ngày 28/3

Thay đổi

SVR 5

47400

47200

200

SVR L

48000

47800

200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 29/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/3                  

Ngày 28/3

Thay đổi

RSS1

48400          

48200          

200

RSS3

47700

47500

200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo