Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 28/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 28/2

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/2                  

Ngày 27/2

Thay đổi

SVR 3L       

46500

47800

-1300

SVR 20

42900

44200

-1300

SVR 10

43100

44400

-1300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/2                  

Ngày 27/2

Thay đổi

SVR 5

46100

47400

-1300

SVR L

46700

48000

-1300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/2                  

Ngày 27/2

Thay đổi

RSS1

52800          

54100          

-1300

RSS3

52100

53400

-1300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo