Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 27/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 27/3

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 27/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/3                  

Ngày 24/3

Thay đổi

SVR 3L       

48700

49300

-600

SVR 20

45100

45700

-600

SVR 10

45300

45900

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 27/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/3                  

Ngày 24/3

Thay đổi

SVR 5

48300

48900

-600

SVR L

48900

49500

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 27/3, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/3                  

Ngày 24/3

Thay đổi

RSS1

49500          

50100          

-600

RSS3

48800

49400

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo