Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 26/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 26/4

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/4                  

Ngày 25/4

Thay đổi

SVR 3L       

42500

42500

0

SVR 20

38700

38700

0

SVR 10

38900

38900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 26/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/4                  

Ngày 25/4

Thay đổi

SVR 5

41900

41900

0

SVR L

42700

42700

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 26/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/4                  

Ngày 25/4

Thay đổi

RSS1

46200          

46200          

0

RSS3

45500

45500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo