Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 25/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 25/4

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/4                  

Ngày 24/4

Thay đổi

SVR 3L       

42500

42800

-300

SVR 20

38700

39000

-300

SVR 10

38900

39200

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/4                  

Ngày 24/4

Thay đổi

SVR 5

41900

42100

-200

SVR L

42700

43000

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/4                  

Ngày 24/4

Thay đổi

RSS1

46200          

46400          

-200

RSS3

45500

45700

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo