Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 24/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 24/4

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/4                  

Ngày 21/4

Thay đổi

SVR 3L       

42800

44100

-1300

SVR 20

39000

40300

-1300

SVR 10

39200

40500

-1300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 24/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/4                  

Ngày 21/4

Thay đổi

SVR 5

42100

43400

-1300

SVR L

43000

44300

-1300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 24/4, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/4                  

Ngày 21/4

Thay đổi

RSS1

46400          

47700          

-1300

RSS3

45700

47000

-1300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo