Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 24/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 24/2

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/2                  

Ngày 23/2

Thay đổi

SVR 3L       

46200

50500

-4300

SVR 20

42600

46900

-4300

SVR 10

42800

47100

-4300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 24/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/2                  

Ngày 23/2

Thay đổi

SVR 5

45700

50100

-4400

SVR L

46400

50700

-4300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 24/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 24/2                  

Ngày 23/2

Thay đổi

RSS1

52400          

56800          

-4400

RSS3

51700

56100

-4400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo