Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 23/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 23/2

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 23/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 23/2                  

Ngày 22/2

Thay đổi

SVR 3L       

50500

55600

-5100

SVR 20

46900

53000

-6100

SVR 10

47100

53200

-6100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 23/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 23/2                  

Ngày 22/2

Thay đổi

SVR 5

50100

55200

-5100

SVR L

50700

55700

-5000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 23/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 23/2                  

Ngày 22/2

Thay đổi

RSS1

56800          

60100          

-3300

RSS3

56100

58500

-2400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo