Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 22/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 22/2

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 22/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/2                  

Ngày 21/2

Thay đổi

SVR 3L       

55600

56600

-1000

SVR 20

53000

54000

-1000

SVR 10

53200

54200

-1000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 22/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/2                  

Ngày 21/2

Thay đổi

SVR 5

55200

56200

-1000

SVR L

55700

56700

-1000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 22/2, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/2                  

Ngày 21/2

Thay đổi

RSS1

60100          

61100          

-1000

RSS3

58500

59500

-1000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo