Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 9/9
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 9/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 9/9

Ngày 6/9

Thay đổi

SVR 3L       

31000

31000

0

SVR 20

26800

26800

0

SVR 10

27100

27100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 9/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 9/9

Ngày 6/9

Thay đổi

SVR 5

28500

28500

0

SVR L

31300

31300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 9/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 9/9

Ngày 6/9

Thay đổi

RSS1

29600          

29600          

0

RSS3

28900

28900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo