Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 9/5
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 9/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 9/5

Ngày 8/5

Thay đổi

SVR 3L       

34300

33900

400

SVR 20

29700

29200

500

SVR 10

30500

30000

500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 9/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 9/5

Ngày 8/5

Thay đổi

SVR 5

31800

31400

400

SVR L

34600

34200

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 9/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 9/5

Ngày 8/5

Thay đổi

RSS1

32900          

32400          

500

RSS3

32400

32000

400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo