Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 8/5
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 8/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 8/5

Ngày 7/5

Thay đổi

SVR 3L       

33900

33900

0

SVR 20

29200

29200

0

SVR 10

30000

30000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 8/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 8/5

Ngày 7/5

Thay đổi

SVR 5

31400

31400

0

SVR L

34200

34200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 8/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 8/5

Ngày 7/5

Thay đổi

RSS1

32400          

32400          

0

RSS3

32000

32000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo