Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 8/11
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 8/11

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 8/11

Ngày 7/11

Thay đổi

SVR 3L       

29300

29300

0

SVR 20

28200

28200

0

SVR 10

28500

28500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 8/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 8/11

Ngày 7/11

Thay đổi

SVR 5

28900

28900

0

SVR L

29600

29600

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 8/11, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 8/11

Ngày 7/11

Thay đổi

RSS1

30200          

30200          

0

RSS3

29500

29500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo