Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/12

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 7/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 7/12

Ngày 6/12

Thay đổi

SVR 3L       

34500

32900

1600

SVR 20

32900

31400

1500

SVR 10

33300

31600

1700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 7/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 7/12

Ngày 6/12

Thay đổi

SVR 5

33600

32000

1600

SVR L

34800

33200

1600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 7/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 7/12

Ngày 6/12

Thay đổi

RSS1

35700          

34200          

1500

RSS3

35100

33600

1500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo