Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 6/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 6/12

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 6/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 6/12

Ngày 5/12

Thay đổi

SVR 3L       

29400

29400

0

SVR 20

27500

27500

0

SVR 10

27800

27800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 6/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 6/12

Ngày 5/12

Thay đổi

SVR 5

29100

29100

0

SVR L

29800

29800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 6/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 6/12

Ngày 5/12

Thay đổi

RSS1

30600          

30600          

0

RSS3

29900

29900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo