Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 5/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 5/12

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 5/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 5/12

Ngày 4/12

Thay đổi

SVR 3L       

29400

28100

+1300

SVR 20

27500

26100

+1400

SVR 10

27800

26400

+1400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 5/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 5/12

Ngày 4/12

Thay đổi

SVR 5

29100

27700

+1400

SVR L

29800

28400

+1400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 5/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 5/12

Ngày 4/12

Thay đổi

RSS1

30600          

29200          

+1400

RSS3

29900

28500

+1400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo