Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 4/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 4/12

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 4/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 4/12

Ngày 3/12

Thay đổi

SVR 3L       

28100

28800

-700

SVR 20

26100

27700

-1600

SVR 10

26400

28000

-1600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 4/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 4/12

Ngày 3/12

Thay đổi

SVR 5

27700

28400

-700

SVR L

28400

29100

-700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 4/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 4/12

Ngày 3/12

Thay đổi

RSS1

29200          

29700          

-500

RSS3

28500

29000

-500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo