Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 31/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 31/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/5                  

Ngày 30/5

Thay đổi

SVR 3L       

38400

38400

0

SVR 20

34600

34600

0

SVR 10

34800

34800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 31/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/5                  

Ngày 30/5

Thay đổi

SVR 5

37800

37800

0

SVR L

38600

38600

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 31/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/5                  

Ngày 30/5

Thay đổi

RSS1

42000          

42000          

0

RSS3

41300

41300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo