Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 31/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 31/10

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/10

Ngày 30/10

Thay đổi

SVR 3L       

34600

34600

0

SVR 20

33000

33000

0

SVR 10

33200

33200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 31/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/10

Ngày 30/10

Thay đổi

SVR 5

33700

33700

0

SVR L

34900

34900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 31/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 31/10

Ngày 30/10

Thay đổi

RSS1

35700          

35700          

0

RSS3

35100

35100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo