Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 30/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 30/8

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/8

Ngày 29/8

Thay đổi

SVR 3L       

35900

35900

0

SVR 20

34300

34300

0

SVR 10

34500

34500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 30/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/8

Ngày 29/8

Thay đổi

SVR 5

35200

35200

0

SVR L

36200

36200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 30/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/8

Ngày 29/8

Thay đổi

RSS1

36900          

36900          

0

RSS3

36200

36200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo