Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 30/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 30/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/6                  

Ngày 29/6

Thay đổi

SVR 3L       

35300

34500

800

SVR 20

31600

31000

600

SVR 10

31800

31200

600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 30/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/6                  

Ngày 29/6

Thay đổi

SVR 5

34800

34100

700

SVR L

35500

34800

700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 30/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/6                  

Ngày 29/6

Thay đổi

RSS1

39000          

38400          

600

RSS3

38400

37700

700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo