Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 30/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 30/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/5                  

Ngày 29/5

Thay đổi

SVR 3L       

38400

40100

-1700

SVR 20

34600

36300

-1700

SVR 10

34800

36500

-1700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 30/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/5                  

Ngày 29/5

Thay đổi

SVR 5

37800

39500

-1700

SVR L

38600

40300

-1700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 30/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/5                  

Ngày 29/5

Thay đổi

RSS1

42000          

43800          

-1800

RSS3

41300

43100

-1800

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo