Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 3/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 3/1

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 03/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 03/01

Ngày 02/01

Thay đổi

SVR 3L       

34500

34500

0

SVR 20

33300

33300

0

SVR 10

33600

33600

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 03/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 03/01

Ngày 02/01

Thay đổi

SVR 5

34000

34000

0

SVR L

34800

34800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 03/01, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 03/01

Ngày 02/01

Thay đổi

RSS1

35200          

35200          

0

RSS3

34500

34500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo