Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 29/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 29/8

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 29/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/8

Ngày 28/8

Thay đổi

SVR 3L       

35900

36500

-600

SVR 20

34300

34900

-600

SVR 10

34500

35100

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 29/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/8

Ngày 28/8

Thay đổi

SVR 5

35200

35800

-600

SVR L

36200

36800

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 29/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/8

Ngày 28/8

Thay đổi

RSS1

36900          

37500          

-600

RSS3

36200

36800

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo