Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/9

Ngày 27/9

Thay đổi

SVR 3L       

37600

37900

-300

SVR 20

35800

36200

-400

SVR 10

36000

36400

-400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/9

Ngày 27/9

Thay đổi

SVR 5

36700

37100

-400

SVR L

37900

38200

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/9

Ngày 27/9

Thay đổi

RSS1

38600          

38900          

-300

RSS3

38000

38300

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo