Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/8

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/8

Ngày 25/8

Thay đổi

SVR 3L       

36500

36500

0

SVR 20

34900

34900

0

SVR 10

35100

35100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/8

Ngày 25/8

Thay đổi

SVR 5

35800

35800

0

SVR L

36800

36800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/8

Ngày 25/8

Thay đổi

RSS1

37500          

37500          

0

RSS3

36800

36800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo