Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/12

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/12

Ngày 27/12

Thay đổi

SVR 3L       

34500

34000

500

SVR 20

33300

32500

800

SVR 10

33600

32900

700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/12

Ngày 27/12

Thay đổi

SVR 5

34000

33100

900

SVR L

34800

34300

500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/12

Ngày 27/12

Thay đổi

RSS1

35200          

35300          

-100

RSS3

34500

34700

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo