Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 27/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 27/7

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 27/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/7      

Ngày 26/7

Thay đổi

SVR 3L       

36100

36100

0

SVR 20

34300

34300

0

SVR 10

34500

34500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 27/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/7      

Ngày 26/7

Thay đổi

SVR 5

35200

35200

0

SVR L

36400

36400

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 27/7, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/7      

Ngày 26/7

Thay đổi

RSS1

37000          

37000          

0

RSS3

36300

36300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo