Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 27/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 27/12

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 27/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/12

Ngày 26/12

Thay đổi

SVR 3L       

34000

34000

0

SVR 20

32500

32500

0

SVR 10

32900

32900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 27/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/12

Ngày 26/12

Thay đổi

SVR 5

33100

33100

0

SVR L

34300

34300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 27/12, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 27/12

Ngày 26/12

Thay đổi

RSS1

35300          

35300          

0

RSS3

34700

34700

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo