Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/6                  

Ngày 23/6

Thay đổi

SVR 3L       

34500

34500

0

SVR 20

31000

31000

0

SVR 10

31200

31200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 26/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/6                  

Ngày 23/6

Thay đổi

SVR 5

34100

34100

0

SVR L

34800

34800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 26/6, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/6                  

Ngày 23/6

Thay đổi

RSS1

38400          

38400          

0

RSS3

37700

37700

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo