Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/5                  

Ngày 25/5

Thay đổi

SVR 3L       

40100

40300

-200

SVR 20

36300

36600

-300

SVR 10

36500

36800

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 26/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/5                  

Ngày 25/5

Thay đổi

SVR 5

39500

39700

-200

SVR L

40300

40600

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 26/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/5                  

Ngày 25/5

Thay đổi

RSS1

43800          

44000          

-200

RSS3

43100

43300

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo