Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/10

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/10

Ngày 25/10

Thay đổi

SVR 3L       

34600

34800

-200

SVR 20

33000

33200

-200

SVR 10

33200

33400

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 26/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/10

Ngày 25/10

Thay đổi

SVR 5

33700

33900

-200

SVR L

34900

35100

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 26/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/10

Ngày 25/10

Thay đổi

RSS1

35700          

35900          

-200

RSS3

35100

35300

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo