Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/9

Ngày 22/9

Thay đổi

SVR 3L       

37900

37900

0

SVR 20

36200

36200

0

SVR 10

36400

36400

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/9

Ngày 22/9

Thay đổi

SVR 5

37100

37100

0

SVR L

38200

38200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/9, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 25/9

Ngày 22/9

Thay đổi

RSS1

38900          

38900          

0

RSS3

38300

38300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo